Wzory pozwów rozwodowych do pobrania

Elementem koniecznym do uzyskania rozwodu jest sporządzenie prawidłowego i uzasadnionego pozwu rozwodowego ( pozew powinien spełniać określone przepisami wymagania formalne pisma procesowego ) Poniżej znajdą Państwo przykładowe wzory gotowych pozwów rozwodowych. Pozwy zostały opracowane i sprawdzone przez prawników specjalizujących się w sprawach rozwodowych. Zaprezentowane tutaj wzory są gotowymi do użycia szablonami - po zapisaniu pozwu rozwodowego na dysk wystarczy wypełnić lub zmienić przeznaczone do tego pola ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, imiona dzieci itp )

Pozew rozwodowy ( rozwód z powodu niezgodności charakterów )

Uzasadnienie pozwu załączonego powyżej jako przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego wskazuje zupełnie odmienne charaktery, system wartości oraz oczekiwania względem siebie. Wzór zawiera również : żądanie rozwiązania małżeństwa; żądanie powierzenia obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej wraz z zapewnieniem ojcu nieograniczonych kontaktów z dzieckiem ( z uwzględnieniem iż miejsce dziecka będzie przy matce ) ; zasądzenie alimentów od pozwanego ; zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Pozew rozwodowy ( rozwód z powodu alkoholizmu męża )

Elementem, który niszczy rodzinę jest nałogowe pijaństwo. Alkoholik nie interesuje się losem rodziny przez siebie założonej. Kiedy wydaje pieniądze na alkohol pozbawia rodzinę środków utrzymania. Często alkoholizm prowadzi to awantur, agresji, zdrady. Alkoholizm prowadzi do rozpadu więzi rodzinnej i jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodu ( zaraz po niezgodności charakterów ) W podanym przykładzie powódka wskazuje iż pożycie małżeńskie zaczęło się psuć od dłuższego czasu z powodu nadużywania alkoholu przez małżonka.

Pozew rozwodowy ( rozwód z powodu zdrady / niewierności )

Zawierając małżeństwo, małżonkowie zobowiązują się do wzajemnej pomocy oraz wierności. Naruszenie zasady wierności prowadzi do złamania danego słowa. Zdrada małżeńska jest od dawna uznawana za przyczynę powstawania rozkładu pożycia małżeńskiego. "Cudzołóstwo może być podstawą udzielenia rozwodu bez względu na czas, kiedy je popełniono, jeżeli było ono przyczyną lub choćby jedną z przyczyn rozkładu pożycia stron" (SN z dnia 19 grudnia 1950 r., C 347/50, OSN 1951, poz. 55). Nawet fakt jednorazowej zdrady małżeńskiej może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego (SN z dnia 24 kwietnia 1951 r., C 667/50, OSN 1953, poz. 9).