Przyczyny rozwodów w Polsce - 2011

Według sondażu internetowego w dalszym ciągu najczęściej wskazywaną przyczyną rozwodu jest niezgodność charakterów. Co ciekawe badania są niemal identyczne jak zeszłoroczne.  Wg badania przeprowadzonego na internautach w 2008 roku liczba osób wskazujących niezgodność charakterów jako główną przyczynę rozpadu małżeństwa wzrosła z 33% do 45%.    


Kobiety częściej wnoszą o rozwód

Ze statystyk dowiadujemy się iż to kobiety trzykrotnie częściej decydują się na wniesienie pozwu rozwodowego. Mniej więcej taki samym procencie ( 75% ) wina rozkładu pożycia małżeńskiego leży po stronie męża. Z danych statystycznych wynika iż w miastach mamy mniej więcej trzykrotnie więcej rozwodów aniżeli na wsiach.


Nie tylko alkohol i zdrada - kilkanaście przyczyn

Prawu polskiemu znane jest kilkanaście przyczyn uzasadniających rozwód. Wśród przyczyn umożliwiających udzielenie przez sąd rozwodu znajdziemy m.in. : przyczyny zawinione oraz przyczyny niezawinione. Przyczynami zawinionymi są :  groźba, nieetyczne postępowanie, nieróbstwo, odmowa współżycia płciowego, odmowa wzajemnej pomocy, opuszczenie współmałżonka oraz wiele innych. Całość przyczyn rozwodowych znaleźć można w poradniku rozwodowym ABC rozwodu